Loading map...

Bán nhà 4x15 đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, Quận 7

33/48 Đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • 101
  • 5
  • 0
  • 2020/10/17 14:00:20
  • ID: 17804
  • East
  • 6.5 tỷ VND
  • 3 Bedrooms
  • 4 Bathrooms
  • 60 m2
Thịnh Tiger BDS
Click to show phone number

Additional information

Elevation map

0 Comments

avatar